Senja skjærgård
 

Småbåthavn og båtutsett i gang-avstand
fra tomtefeltene

Båthavn

På området er det planlagt ei småbåthavn som vil stå ferdig i trinn 4. Hytteeiere vil bli prioritert.
Småbåthavna er under bygging, men underveis kan det bli tilgjengelig ei flytebrygge for eventuelle tomtekjøpere, samt for interessenter som ønsker å komme sjøveien for å vurdere området.

Båthavna vil ligge i ett av de vakreste områdene i fjordlandskapet mellom Vesterålen, Senja, Harstad og Sør-Troms, med kort vei til fiskefelt, hvalsafari, kveitegrunner og gode rekreasjonsområder. Rett ved siden av båthavna er det offentlig båtutsett.

Det er mulig å gå med båt fra Harstad, Andøy, Finnsnes og flere andre områder rundt.
Godt utgangspunkt for havkajakk, fiske, safari, dykking og eventuelt vannsport.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

  • Moloer er under bygging i småbåthavna.

Småbåthavn allerede under utvikling på området. Nærhet til fiskefelt, rekreasjonsområder, områder for safari.

Tettsteder innenfor radius for bruk av båt er blant annet Harstad, Finnsnes, Sortland m.fl.